Kompleksowe badania wpływu promieniowania mikrofalowego na efektywność regeneracji odpadów gumowych modyfikowanych asfaltem - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksowe badania wpływu promieniowania mikrofalowego na efektywność regeneracji odpadów gumowych modyfikowanych asfaltem

Planowane badania obejmować będą swoim zakresem regenerację odpadów gumowych w zmiennych warunkach oddziaływania promieniowania mikrofalowego (kontrolowanego poprzez czas i energię oddziaływania mikrofal), która będzie prowadzona dla różnego rodzaju i ilości asfaltu jako plastyfikatora. Zaplanowane w ramach prezentowanego projektu badania pozwolą na określenie synergicznego wpływu poszczególnych czynników (termiczna degradacja mikrofalami i plastyfikacja asfaltem drogowym) na strukturę chemiczną, morfologię, właściwości termiczne oraz fizyko-mechaniczne wytworzonych regeneratów gumowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2017-12-07 - 2018-12-06
Kierownik projektu:
dr inż. Krzysztof Formela
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy