Kompleksy fosfidowe żelaza: synteza, struktura i właściwości magnetyczne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksy fosfidowe żelaza: synteza, struktura i właściwości magnetyczne

Coraz większą uwagę badaczy z całego świata przykuwa chemia kompleksów zawierających wiązania pomiędzy metalami i niskowalencyjnym atomem fosforu. Temat ten jest niezwykle ciekawy w związku z możliwością syntezy niespotykanych i nowych ligandów, stabilizowanych przez koordynację do centrum metalicznego kompleksu. Ligandy fosfidowe znane są przede wszystkich z ogromnych możliwości tworzenia związków międzymetalicznych, a co za tym idzie ich występowania w kompleksach metali w postaci ligandów mostkujących. Koniecznym wspomnienia jest fakt, iż takowe struktury, szczególnie te zawierające więcej niż dwa, często różne, centra metaliczne, są bardzo interesujące ze względu na swoje unikatowe właściwości łączące cechy charakterystyczne odrębnych, przede wszystkim elektronowo, indywiduów. Kompleksy żelaza ze względów ekonomicznych oraz niską toksyczność, w porównaniu ze związkami innych metali przejściowych, są obiecującymi materiałami do otrzymywania nowych katalizatorów. Nie jest to jednak jedyna potencjalna możliwość ich wykorzystania. Chemia koordynacyjna oferuje metody syntezy związków do badań magnetyzmu, a szczególnie posiada ogromny i nadal rozwijany potencjał w zakresie syntezy magnesów molekularnych (ang. single molecular magnets SMMs). Sa one nową grupą materiałów magnetycznych o ciekawych właściwościach, która demonstruje powszechnie znane zjawiska magnetyczne. Badania magnetyczne pojedynczych cząsteczek są siłą napędową postępu w poszukiwaniu nowych materiałów funkcjonalnych o zadanych właściwościach, między innymi dla elektroniki, czy też medycyny. Celem naukowym realizowanego projektu jest synteza pierwszych fosfidowych kompleksów żelaza stabilizowanych ligandami β-diketiminowymi oraz pierwszych homoleptycznych kompleksów fosfidowych żelaza, a także zbadanie ich właściwości strukturalnych i magnetycznych. Badania przeprowadzone we współpracy z The National High Magnetic Field Laboratory na Florydzie, USA, dostarczą informacji czy otrzymane związki są magnesami molekularnymi. Projekt ten powienien przyczynić się w dużym stopniu do rozwoju badań podstawowych dotyczących nie tylko chemii fosforu oraz niskokoordynacyjnych związków żelaza, ale także magnetyzmu.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
ETIUDA
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Kinga Kaniewska
Realizowany w:
Katedra Chemii Nieorganicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy