Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych

Na bazie dostępnej wiedzy Politechnika Gdańska opracuje pilotażowy komponent rekomendacji polepszający zarządzanie chmurą obliczeniową. Wymaga to wprowadzenia nowych modeli usług realizowanych w chmurze oraz węzła chmury, budowy oryginalnych algorytmów estymacji obciążenia węzłów, klasyfikacji usług oraz kalibracji modeli dla nowych klas usług. Do przetestowania komponentu zostanie wykorzystane laboratorium inteligentnej chmury przygotowane przez firmę Intel Technology Poland. Firma ta w oparciu o wyniki PG wytworzy produkt komercyjny oraz przygotuje nową innowacyjną technologię rozwoju chmur inteligentnych. Zakłada się rozprowadzanie produktu w postaci paczki programowej. Produkt przyczyni się do zwiększenia efektywności funkcjonowania chmur inteligentnych przez obsługę większej liczby użytkowników przy tych samych zasobach sprzętowych przy niższym poziomie zużycia energii.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
KRICO
Program finansujący:
INNOTECH
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
z dnia 2014-06-10
Okres realizacji:
2014-05-01 - 2017-04-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Intel Technology Poland sp. z o. o. (Polska)
Wartość projektu:
5 045 735.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy