Kompozyty na bazie wanadanów amonu i redukowanego tlenku grafenu: Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz właściwości elektrochemiczne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompozyty na bazie wanadanów amonu i redukowanego tlenku grafenu: Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz właściwości elektrochemiczne

Projekt przewiduje syntezę nowych kompozytów na bazie wanadanów amonu i redukowanego tlenku grafenu. Otrzymane kompozyty zostaną w pełni scharakteryzowane w celu określenia ich składu chemicznego, struktury i morfologi. Ponadto, ocenione zostaną ich właściwości elektrochemiczne jako materiałów katodowych do baterii jonowych. Najlepsze wyniki zostaną opublikowane w czasopismach naukowych z listy JCR. Dodatkowo, niektóre wyniki zostaną zaprezentowane przez PI na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/N/ST5/03697 z dnia 2021-01-18
Okres realizacji:
2021-01-18 - 2023-01-17
Kierownik projektu:
Małgorzata Nadolska-Dawidowska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wartość projektu:
129 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

wyświetlono 184 razy