Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną i funkcjonalnością bramy w środowisku AMI, SCADA, HAN, IoT. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną i funkcjonalnością bramy w środowisku AMI, SCADA, HAN, IoT.

Przedmiotem projektu jest koncentrator KODEŚ danych elektroenergetycznych wyposażony w innowacyjne funkcje decyzyjne oraz funkcje bramy w środowiskach AMI, SCADA, HAN, IoT. Urządzenie ma stanowić ważny element sieci telekomunikacyjnej przeznaczony dla firm dostarczających energię elektryczną, funkcjonujący na brzegu sieci. KODEŚ może wspierać inteligentne stacje transformatorowe SN/nn w zakresie monitoringu i kontroli sieci SN i nn, monitorowania i zdalnego sterowania rozdzielnicami SN itp. KODEŚ posiada następujące unikalne cechy: - innowacyjną funkcję bramy, integrującą konwerter protokołów, koncentrator danych, kontroler sieci, moduł telekomunikacyjny, router sieciowy z zaawansowanym mechanizmem multilink na interfejsach WAN, - selekcyjną integrację sieci, rozumianą jako wymiana wybranych danych pomiędzy sieciami: AMI, SCADA, HAN, IoT, - innowacyjną funkcję decyzyjną, realizowaną we mgle (Fog, edge computing), umożliwiającą natychmiastowe wezwanie serwisu w przypadkach alarmowych, co jest szczególnie ważne przy braku dostępu do centrum przetwarzania w chmurze. Te cechy są drogą do zwiększenia wartości dodanej dla klientów z branży energetycznej zainteresowanych instalacjami magazynów energii i zarządzaniem tymi magazynami, stosowaniem transformatorów z regulacją napięcia pod obciążeniem, pomiarami parametrów elektrycznych na każdym obwodzie nn, a w przyszłości sieci gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej oraz stanowić będą o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu. W celu wdrożenia do produkcji urządzenia KODEŚ utworzono konsorcjum firmy DGT Sp. z o.o. oraz PG, którego pracownicy w wyniku własnych badań i prac rozwojowych opracują architekturę sprzętu oraz algorytmy oprogramowania, wykonają badania i analizę, implementację i testy modeli i prototypów. Duże koncerny telekomunikacyjne, organizacje ITU i 3GPP przewidują rewolucyjny rozwój systemów IoT w ramach rozwiązań 5G. Udział polskich podmiotów w tworzeniu nowej rzeczywistości technologicznej jest niezbędny dla gospodarczego rozwoju Polski, a wytworzenie relatywnie taniej technologii mobilnej transmisji danych IoT , będzie skutecznie wspierać budowę Przemysłu 4.0. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe pozyskanie przez PG aparatury pomiarowej, co z kolei przełoży się na możliwość rozszerzenia prowadzonych badań naukowych oraz zwiększenie liczby publikacji. A ponadto nowa aparatura umożliwi w przyszłości rozwój strony dydaktycznej i np. wykonywanie rzeczywistych pomiarów przez studentów.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
KODEŚ
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.01.01.01-00-0651/19-00 z dnia 2020-03-09
Okres realizacji:
2020-05-01 - 2023-09-28
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Małgorzata Gajewska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • DGT Sp. z o. o. (Polska)
Wartość projektu:
9 045 174.99 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

wyświetlono 1439 razy