Korozja porowatych stopów metalicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korozja porowatych stopów metalicznych

Porowate stopy metaliczne to nowoczesne materiały mogące w przyszłości zastąpić drogie i trudne w przygotowaniu materiały ceramiczne. Projekt dotyczy badań właściwości wysokotemperaturowych ferrytycznych oraz austenitycznych stopów tworzących tlenki ochronne na bazie chromu. Opisanie wybranych właściwości wysokotemperaturowych pozwoli na określenie przydatności badanych materiałów, opisane zostaną zakresy temperatury pracy oraz możliwe atmosfery pracy. Poprzez wystąpienia konferencyjne oraz publikacje międzynarodowe, projekt przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowej pozycji Politechniki Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CorPorAl
Finansowanie projektu:
SONATA_BIS
Porozumienie:
UMO-2018/30/E/ST8/00821 UMO-2018/30/E/ST8/00821 z dnia 2019-07-01
Okres realizacji:
2019-07-01 - 2023-06-30
Kierownik projektu:
dr inż. Sebastian Molin
Realizowany w:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy