Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

Celem przedsięwzięcia PL-5G „Krajowego laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem“ jest zbudowanie unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej dla praktycznych badań dotyczących nowych technik i rozwiązań w obszarze sieci i usług nowej generacji 5G. Planowana infrastruktura badawcza PL-5G ma mieć charakter infrastruktury rozproszonej z głównymi węzłami położonymi w wiodących ośrodkach badawczych (partnerzy konsorcjum). Ponadto, przewiduje się możliwość dołączenia dodatkowych węzłów zlokalizowanych w innych miastach kraju, między innymi w lokalizacjach wskazanych przez inicjatywę Unii Europejskiej 5G for Europe. Zaprojektowana infrastruktura badawcza będzie zgodna z architekturą sieci 5G i będzie się składać z trzech powiązanych laboratoriów: 1. Laboratorium sieci 5G - laboratorium będzie zbudowane na bazie rozwiązań producentów technologii 5G (bezprzewodowe i przewodowe sieci dostępowe, brzegowa chmura obliczeniowa, sieć szkieletowa oraz centralna chmura obliczeniowa) wraz z otwartymi interfejsami programowymi. 2. Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G - laboratorium będzie zawierać symulatory technologii 5G oraz aparaturę pomiarową związaną z rozwojem i utrzymaniem sieci 5G. 3. Laboratorium otoczenia 5G - laboratorium będzie zawierać urządzenia i oprogramowanie dla tworzenia rozwiązań sieciowych, platform i aplikacji bazujących na technologii 5G (między innymi integracja z technologiami Internetu Rzeczy).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PL-5G
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
POIR.04.02.00-00-D008/20-00 z dnia 2020-12-29
Okres realizacji:
2021-01-01 - 2023-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Wrocławska (PWr) (Polska)
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) (Polska)
  • Politechnika Warszawska (PW) - Lider konsorcjum (Polska)
  • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB) (Polska)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH) (Polska)
Wartość projektu:
215 500 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 578 razy