Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej infrastruktury. Infrastruktura i usługi będą umożliwiały zintegrowaną oraz profesjonalną, wiarygodną i efektywną ekonomicznie realizację podstawowych procesów przechowywania i zarządzania danymi oraz ich przetwarzania, które są obecnie prowadzone niezależnie i równolegle przez wiele instytucji i firm.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
KMD
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
POIR.04.02.00-00-D010/20-00 z dnia 2021-01-14
Okres realizacji:
2021-01-01 - 2023-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Piotr Orzechowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe (Polska)
  • Politechnika Łódzka (Polska)
  • Politechnika Białostocka (Polska)
  • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (Polska)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Polska)
  • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
  • Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Polska)
  • Politechnika Częstochowska (Polska)
  • Politechnika Wrocławska (Polska)
Wartość projektu:
190 819 117.31 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 182 razy