Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej/Kształcenie zamawiane na Wydziale Mechanicznym PG - mechatronika - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej/Kształcenie zamawiane na Wydziale Mechanicznym PG - mechatronika

W ramach projektu planowane jest objęcie najlepszych studentów kierunków Mechatronika i Inżynieria Materiałowa systemem stypendialnym oraz wprowadzenie do programu studiów programów wyrównawczych na I roku oraz, na dalszych latach, atrakcyjnych przedmiotów zwiększających potencjał absolwentów na rynku pracy. Zajęcia wyrównawcze dotyczyć będą chemii na Inżynierii materiałowej i fizyki na Mechatronice, natomiast przedmioty dodatkowe związane będą z wykorzystywaniem technik komputerowych

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
UDA.POKL.04.01.02-00-049/09-00 z dnia 2010-03-16
Okres realizacji:
2009-09-01 - 2013-07-01
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
2 638 560.00 PLN
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy