Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PRACE-Lab
Finansowanie projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Porozumienie:
POIR.04.02.00-00-B001/18-00 z dnia 2018-06-29
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2023-12-31
Kierownik projektu:
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Lider Konsorcjum) (Polska)
  • Politechnika Łódzka (Polska)
  • Politechnika Białostocka (Polska)
  • • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet (Polska)
  • Politechnika Częstochowska (Polska)
  • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Polska)
  • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
Wartość projektu:
233 856 996.23 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 6 razy