Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Projekt PRACE-Lab, zamieszczony został na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych, liście będącej odpowiednikiem Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Projekt zaklasyfikowany został w grupie 7 (Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury). Odpowiednik projektu w wersji europejskiej – PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) znajduje się również w aktualnej edycji mapy drogowej ESFRI. Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych. Realizacja projektu planowana na lata 2019-2023 obejmować będzie następujące etapy: • Opracowanie architektury systemu oraz przygotowanie usług obliczeniowych oraz zarządzania danymi na e-Infrastrukturze HPC (2019-2020) • Integracja zaimplementowanych usług w formie demonstratora wraz z przeprowadzeniem testów systemowych (2021) • Testowanie oraz eksploatacja platformy PRACE-Lab (2022-2023).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PRACE-Lab
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
POIR.04.02.00-00-B001/18-00 z dnia 2018-06-29
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2023-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Rafał Tylman
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
  • • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Lider Konsorcjum) (Polska)
  • Politechnika Łódzka (Polska)
  • Politechnika Białostocka (Polska)
  • • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet (Polska)
  • Politechnika Częstochowska (Polska)
  • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Polska)
Wartość projektu:
233 856 996.23 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 253 razy