Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration

The research project of bilateral cooperation of Faculty of Christian Philosophy at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland and Faculty of Philosophy at Salesian Pontifical University in Rome, Italy (2013-2015). The research results were published in a monograph: Zbigniew Lepko, Joshtrom Isaac Kureethadam, Ryszard Feliks Sadowski (eds), Return to the Oikos. Ways to Recover Our Common Home, Rome: LAS - Liberaria Ateneo Salesiano 2016. ISBN: 8821312585, 9788821312588.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
UKSW-UPS
Program finansujący:
Bilateral agreement of the Faculty of Christian Philosophy of the Cardinal Wyszyński University in Warsaw and Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma.
Porozumienie:
UPS-UKSW-1/2013 z dnia 0203-12-13
Okres realizacji:
2013-12-13 - 2015-12-15
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. prof. uczelni Ryszard F. SADOWSKI
Realizowany w:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wartość projektu:
5 000.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 27 razy