Matematyka Interdyscyplinarna (InterMaths) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Matematyka Interdyscyplinarna (InterMaths)

Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi w zakresie procesu kształcenia i jego internacjonalizacji poprzez realizację interdyscyplinarnych studiów wspólnych II stopnia (interdisciplinary joint Master programme) zakończonych nadaniem wspólnej kwalifikacji (joint degree). Obecna rola Politechniki Gdańskiej w niniejszym projekcie ogranicza się do funkcji partnera stowarzyszonego, wspomagającego pozostałych partnerów swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji kształcenia i przygotowywania programów studiów oraz umożliwiającego realizację prac dyplomowych wybranym studentom biorącym udział w programie (w ramach umów zagranicznych, np. programu Erasmus+). W związku z tym, realizacja projektu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Politechniki Gdańskiej. W przyszłości możliwe będzie dołączenie do grona pełnoprawnych partnerów i współprowadzenie interdyscyplinarnych magisterskich studiów wspólnych o wielokrotnej kwalifikacji. Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu stopnia internacjonalizacji Politechniki Gdańskiej i wzbogacenia jej oferty dydaktycznej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
InterMaths
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Komisja Europejska
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Justyna Szostak
Realizowany w:
Dziekanat Wydziału Fizyki Tech. i Mat. Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV (Ukraina)
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA (Włochy)
 • V. N. Karazin Kharkiv National University (Ukraina)
 • IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV (Ukraina)
 • UNIVERSITAET HAMBURG (Niemcy)
 • GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (Włochy)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN (Austria)
 • COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE COTE D'A (Francja)
 • UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Hiszpania)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG (Niemcy)
 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI (Polska)
 • VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE (Czechy)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy