Materiały oparte o nanocząstki magnetyczne do zastosowań w urządzeniach termo-elektrycznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Materiały oparte o nanocząstki magnetyczne do zastosowań w urządzeniach termo-elektrycznych

Wykorzystanie nanocząstek o właściwościach naturalnie magnetycznych zawieszonych w cieczach jonowych z dodatkiem tzw. układów redox, które razem pozwalają na uzyskanie efektu termoelektrycznego z wartościami wydajności na poziomie zastosowań technologicznych. Projekt uwzględnia zarówno badania eksperymentalne jak i teroretyczne, jak również udział partnerów przemysłowych. Rozwiązania proponowane do realizacji w projekcie uwzględniają nowoczesne propozycje na przetwarzanie energii cieplnej w elektryczną w wielu dziedzinach zastosowań. Końcowe prototypy powinny być elastyczne i o takiej wydajności aby zupełnie zastąpić obecnie wykorzystywane konwertery termo-elektryczne oparte o półprzewodniki BiTe i tym podobne. PG biorąc udział w projekcie zyska co najmniej n współpracy w nowoczesnych badaniach na poziomie światowym dla technologii mających szansę na bezpośrednie wdrożenie w wielu dziedzinach technologii i przemysłu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MAGENTA
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Okres realizacji:
2017-01-01 - 2021-06-30
Kierownik projektu:
dr hab. Maciej Bobrowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (Szwajcaria)
  • NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS" (Grecja)
  • C-TECH INNOVATION LIMITED (Wielka Brytania)
  • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Francja)
  • CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (Włochy)
  • SOLVIONIC SA (Francja)
  • Gemmate Technologies s.r.l. (Włochy)
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Włochy)
  • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (Francja)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 147 razy