Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez γ-sekretazę na przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez γ-sekretazę na przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowych

W ramach niniejszego projektu planowane jest wykorzystanie dynamiki molekularnej i metod pochodnych do ustalenia mechanizmu rozpoznania oraz wiązania substratów przez γ-sekretazę na przykładzie białka βCTF, które jest bezpośrednim prekursorem polipeptydów β-amyloidowych. Agregacja tych peptydów w postaci oligomerów prowadzi do dysfunkcji synaps i zaburzeń homeostazy wapnia, zaś w postaci złogów amyloidowych do uszkodzeń struktury neurytów, stanowiąc bezpośrednią przyczynę rozwoju choroby Alzheimera. Planowane symulacje obejmują: i) zbadanie termodynamiki oraz mechanizmu zmian konformacyjnych miejsca wiążącego γ-sekretazy, umożliwiających dostęp substratu do reszt katalitycznych, ii) ustalenie funkcji nikastryny w mechanizmie rozpoznawania substratów przez γ-sekretazę oraz iii) zidentyfikowanie molekularnych sił napędowych wiązania substratów peptydowych przez γ-sekretazę. Zdobyta wiedza pozwoliłaby na scharakteryzowanie molekularnego mechanizmu działania γ-sekretazy, co mogłoby w przyszłości pozwolić na zaprojektowanie związków modulujących jej aktywność. Wyniki uzyskane w ramach tego projektu zostaną zaprezentowane w postaci artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach z Listy Filadelfijskiej, jak również w postaci doniesień konferencyjnych na konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Mają one również stanowić istotny element rozprawy doktorskiej kierownika projektu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/23/N/ST4/00378 z dnia 2017-08-24
Okres realizacji:
2017-08-24 - 2021-08-23
Kierownik projektu:
dr inż. Łukasz Nierzwicki
Realizowany w:
Katedra Chemii Fizycznej
Wartość projektu:
150 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy