Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod elektrochemicznych przez selektywny wzrost polikrystalicznych warstw diamentowych maskowany warstwami dwutlenku krzemu. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod elektrochemicznych przez selektywny wzrost polikrystalicznych warstw diamentowych maskowany warstwami dwutlenku krzemu.

Celem badań jest wykorzystanie metod maskowania diamentu i zastosowania technik (fotolitografaicznych, trawienia i selektywnego wzrostu) stosowanych w szeroko pojętej elektronice do wytwarzania stuktur, czujników i elektrod elektrochemicznych w skali mikroskopowej opartych o wykorzystanie diamentu domieszkowanego borem. Właściwości diamentu dają możliwość stworzenia niezwykle stabilnych chemicznie czujników i elektrod elektrochemicznych pracujących w agresywnych środowiskach. Z punktu widzenia analiz chemicznych ważne jest umieszczenie wielu odizolowanych elektrycznie elektrod na jednym podłożu. Wobec tego istnieje konieczność wytworzenia wielu elektrod o małych rozmiarach.Możliwość wykorzystania maski z SiO2 i typowych procesów fotolitograficznych do selektywnego ponownego wzrostu diamentu daje szansę na poszerzenie gamy zastosowań diamentu w chemii i elektronice. Dzięki zastosowaniu tej metody będzie możliwe wytwarzanie składających się z warstw diamentowych o różnych właściwościach mikroczujników i elektrod elektrochemicznych o rozmiarach rzędu mikrometrów, a prawdopodobnie również mniejszych. Wykorzystanie tego typu czujników pozwoli między innymi na identyfikację małych stężeń związków takich jak witamina C i paracetamol w roztoworach. Dzięki temu projektowi na Politechnice Gdańskiej będzie rozwijana nowa dziedzina mająca szerokie zastosowania w elektronice i elektrochemii

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
ETIUDA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2016-09-16
Okres realizacji:
2015-09-16 - 2016-09-30
Kierownik projektu:
dr inż. Łukasz Gołuński
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 102 razy