Metody automatycznej syntezy optymalnych komórek kompaktowych dla potrzeb projektowania zminiaturyzowanych układów mikrofalowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody automatycznej syntezy optymalnych komórek kompaktowych dla potrzeb projektowania zminiaturyzowanych układów mikrofalowych

Rozwój efektywnych metod miniaturyzacji układów mikrofalowych ma istotne znaczenie dla współczesnej inżynierii komunikacji bezprzewodowej. Podstawowym podejściem do projektowania tej klasy struktur jest dekompozycja rozwiązania konwencjonalnego, a następnie zastąpienie jego części składowych (tj. jednorodnych linii transmisyjnych) poprzez komórki kompaktowe (czyli skomplikowane kombinacje pasków wysokoimpedancyjnych i sęków niskoimpedancyjnych), które posiadają parametry elektryczne zapewniające poprawne działanie całego układu, a jednocześnie zredukowaną długość fizyczną w porównaniu z liniami jednorodnymi. W praktyce architektura danej komórki kompaktowej wybierana jest całkowicie arbitralnie, a właściwy problem projektowy sprowadza się do wyznaczenia wartości parametrów geometrycznych zapewniających odpowiednią funkcjonalność kompletnego układu mikrofalowego. W związku z tym maksymalny stopień miniaturyzacji danego układu jest z góry ograniczony przez topologię wybranej komórki kompaktowej. Proponowane badania mają na celu usunięcie tej trudności poprzez opracowanie automatycznych metod syntezy optymalnych komórek kompaktowych dla potrzeb projektowania zminiaturyzowanych układów mikrofalowych. Ponadto zaproponowane zostaną techniki porównywania, oceny i klasyfikacji dowolnych komórek kompaktowych, jak również metody automatycznego wyboru rozwiązania optymalnego dla określonego zastosowania. Dopełnieniem badań będzie zaproponowanie nowej metody szybkiego projektowania zminiaturyzowanych układów mikrofalowych, opartej na korekcji wymagań projektowych dla ich części składowych i lokalnym strojeniu parametrów geometrycznych. Należy podkreślić, że zagadnienie automatycznej syntezy optymalnych komórek kompaktowy stanowi niezwykle trudny problem badawczy ze względu na brak ogólnie dostępnych szybkich modeli zapewniających dużą precyzję wyników. Typowe modele obwodowe nie uwzględniają szeregu efektów pasożytniczych, kluczowych dla poprawnego określenia parametrów elektrycznych struktury. Z kolei dokładne modele elektromagnetyczne są zbyt czasochłonne by mogły być wykorzystane w procedurach globalnej optymalizacji. Proponowane badania będą charakteryzowały się nie tylko dużą dokładnością, lecz również efektywnością obliczeniową dzięki wykorzystanej koncepcji optymalizacji pośredniej, metodom korekcji, modelom obwodowym, lokalnym i globalnym modelom aproksymacyjnym oraz modelom elektromagnetycznym o zróżnicowanej dokładności.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/N/ST7/03305 z dnia 2016-06-08
Okres realizacji:
2016-06-08 - 2019-01-07
Kierownik projektu:
dr inż. Piotr Kurgan
Realizowany w:
Katedra Systemów Mikroelektronicznych
Wartość projektu:
94 480.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 115 razy