Metody klonowania podobszarów w szybkiej analizie struktur mikrofalowych i fotonicznych metodą elementów skończonych z zastosowaniem wielopoziomowej redukcji rzędu modelu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody klonowania podobszarów w szybkiej analizie struktur mikrofalowych i fotonicznych metodą elementów skończonych z zastosowaniem wielopoziomowej redukcji rzędu modelu

Celem badań prowadzonych w ramach projektu jest opracowanie podstaw teoretycznych oraz implementacja numeryczna nowej pełnofalowej metody trójwymiarowej analizy złożonych struktur mikrofalowych i fotonicznych opartej na metodzie elementów skończonych (FEM). Spodziewane rezultaty badań pozwolą na uzyskanie bardzo wydajnej i dokładnej metody analizy układów mikrofalowych i fotonicznych, takich jak struktury EBG w układach optyki zintegrowanej oraz techniki terahercowej, układy na falowodach zintegrowanych z podłożem (SIW) oraz filtry falowodowe. Wykorzystywane są one w szerokiej klasie urządzeń i systemów, m.in.: w systemach szerokopasmowego internetu 4G i 5G, w terahercowych urządzeniach bezpieczeństwa i monitorujących zanieczyszczenia atmosfery oraz systemach bezinwazyjnej diagnostyki medycznej i terapii hipertermicznej. Ze względu na duży potencjał naukowy proponowanych rozwiązań, przewiduje się, że wyniki pracy zostaną opublikowane w czasopismach międzynarodowych o wysokim wskaźniku Impact Factor. Uzyskane wyniki zostaną również uwzględnione w pracy doktorskiej kierownika projektu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2013/09/N/ST7/02268 z dnia 2014-04-24
Okres realizacji:
2014-04-24 - 2015-10-23
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Grzegorz Fotyga
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Wartość projektu:
74 999.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy