Metody komunikacji człowiek-komputer dla pacjentów z ciężkimi urazami mózgu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody komunikacji człowiek-komputer dla pacjentów z ciężkimi urazami mózgu

Projekt przewiduje realizację badań podstawowych i eksperymentów w dziedzinie technologii multimedialnej i nauk medycznych. Badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem eksperymentalnego, zintegrowanego systemu multimodalnego, stanowiącego narzędzie diagnostyczne i rehabilitacyjne, którego przydatność w diagnozie i terapii pacjentów niekomunikujących się zostanie zweryfikowana w toku badań medycznych. W ramach projektu zweryfikowane zostaną na reprezentatywnej grupie pacjentów następujące hipotezy badawcze: 1. Zastosowanie zintegrowanych technologii: śledzenia wzroku, EEG, rzeczywistości wirtualnej oraz kontrolowanej emisji zapachów może skutecznie wspierać proces diagnozy i neurorehabilitacji pacjentów niekomunikujących się; 2. Stymulacja polisensoryczna funkcji poznawczych może mieć znaczący wpływ na poprawę stanu świadomości pacjentów po urazach mózgu. Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji i rozwiązań zintegrowanego systemu multimodalnego wraz ze zwalidowaną w toku badań procedurą diagnostyczno-terapeutyczną, która stanowić będzie bardziej skuteczne i szerzej dostępne podejście do diagnozy i rehabilitacji pacjentów niekomunikujących się, w szczególności tych pozostających w stanie śpiączki. Projekt w swej istocie nie dotyczy opracowania i implementacji konkretnych rozwiązań (są to zadania pomocnicze), ale będzie skoncentrowany na pozyskaniu wiedzy i na eksperymentalnej weryfikacji wyników. Badania planowane w ramach projektu składają się z dwóch głównych etapów: zaprojektowania i opracowania eksperymentalnego prototypu zintegrowanego systemu multimodalnego opartego na oryginalnych rozwiązaniach technologicznych, jak również z przeprowadzenia serii odpowiednich badań medycznych z udziałem pacjentów. W trakcie projektu planuje się również realizację prac magisterskich lub doktorskich zgodnych z tematem badań.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HCIBRAIN
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/15/B/ST7/04724 z dnia 2015-07-16
Okres realizacji:
2015-07-16 - 2019-03-15
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
Realizowany w:
Katedra Systemów Multimedialnych
Wartość projektu:
996 644.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

Rok 2018

 • Automatic Clustering of EEG-Based Data Associated with Brain Activity

  The aim of this paper is to present a system for automatic assigning electroencephalographic (EEG) signals to appropriate classes associated with brain activity. The EEG signals are acquired from a headset consisting of 14 electrodes placed on skull. Data gathered are first processed by the Independent Component Analysis algorithm to obtain estimates of signals generated by primary sources reflecting the activity of the brain....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Comparison of Methods for Real and Imaginary Motion Classification from EEG Signals
  Publikacja

  A method for feature extraction and results of classification of EEG signals obtained from performed and imagined motion are presented. A set of 615 features was obtained to serve for the recognition of type and laterality of motion using 8 different classifications approaches. A comparison of achieved classifiers accuracy is presented in the paper, and then conclusions and discussion are provided. Among applied algorithms the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 303 razy