Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych

W ramach projektu będą opracowywane nowe metody matematyczne algorytmicznej analizy układów dynamicznych oparte na topologii obliczeniowej oraz ścisłych metodach numerycznych. Planowane są publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, współpraca z naukowcami z kraju i zagranicy (Hiszpania, Włochy, Japonia), krótkoterminowe wizyty uczestników projektu w innych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą oraz wizyty zaproszonych naukowców na Politechnice Gdańskiej. Przewiduje się kilkumiesięczne stypendia dla studentów i doktorantów. Oczekuje się, że zakres podjętych działań będzie miał pozytywny wpływ na wizerunek Politechniki Gdańskiej jako Uczelni Badawczej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2022-01-13 - 2025-01-12
Kierownik projektu:
dr hab. Paweł Pilarczyk
Realizowany w:
Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy