Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka

Celem badań jest zatem weryfikacja wstępnie przeprowadzonych obserwacji i wyprowadzenie zależności matematycznych (funkcji wielu zmiennych) opisujących w sposób wystarczający zmienność przestrzeni dla poszczególnych metod obliczania BSA oraz różnice pomiędzy metodami w przypadku indywidualnych charakterystyk osoby badanej. Ponadto w dalszych badaniach Wnioskodawca planuje zastosować całkowicie nowe podejście do szacowania wskaźnika BSA polegające na pionierskiej implementacji najnowszych metod metaheurystycznych (głównie algorytmów i klasyfikatorów rojowych). Aby to umożliwić, planuje się wprowadzenie dodatkowych zmiennych stanu (i ich rozmycie poprzez przypisanie im wartości wagowych). Do realizacji odnośnego zadania Zespół Wnioskodawców posłuży się zarówno klasycznymi, jak i najnowszymi dostępnymi metodami matematycznymi (w tym algorytmami inteligencji rojowej), a także nowoczesnymi technikami skanowania 3D (przewiduje się, w ramach kosztów Projektu, zakup skanera 3D: System TopShow3D® Automatic firmy Top coop). Proponowany skaner jest urządzeniem dedykowanym do szybkich, dokładnych i całkowicie bezinwazyjnych pomiarów powierzchni ciała człowieka. Metodami statystycznymi, które Wnioskodawca zamierza wykorzystać jest m.in.:. test zwany wykresem BlandaAltmana (którego istotą jest wyłonienie różnic ilościowych pomiędzy obecnymi metodami) oraz analiza regresji z użyciem Maszyny Wektorów Nośnych optymalizowanej przez algorytm Cuckoo Search (w celu opracowania nowej, pionierskiej metodyki szacowania wartości BSA). Opracowanie metod i ich weryfikacja nastąpi poprzez dane zebrane za pomocą analizy 3D sylwetek ciał pacjentów przynależnych do 5 różnych grup referencyjnych. Opracowanie nowych i skutecznych metod porównania, wyboru i weryfikacji wskaźników BSA, a następnie unikatowej metodologii szacowania wartości BSA pozwoli na zdobycie nowej wiedzy (gównie w zakresie nauk medycznych) i jej wykorzystanie w licznych procesach leczenia. Dalekosiężny wpływ może być związany m.in. ze zmniejszeniem śmiertelności pacjentów poddawanych chemioterapii czy transplantacji narządów. Zastosowanie najnowszych metod sztucznej inteligencji (w tym algorytmów i klasyfikatorów rojowych) oraz metod analizy statystycznej pozwoli na kompleksową weryfikację proponowanych rozwiązań.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/15/B/NZ7/01018 z dnia 2015-07-20
Okres realizacji:
2015-07-20 - 2018-03-19
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
Realizowany w:
Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć
Wartość projektu:
499 480.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 121 razy