Metodyka wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Integracja systemów zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 oraz wytycznych EMAS i systemu zapewnienia jakości wg norm ISO serii 9000 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Integracja systemów zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 oraz wytycznych EMAS i systemu zapewnienia jakości wg norm ISO serii 9000

JAKO GŁÓWNY EFEKT PRACY W RAMACH PROJEKTU BADAWCZEGO W LATACH 1998 I 1999, NALEŻY UZNAĆ POWSTANIE PIERWSZEGO W POLSCE WYCZERPUJĄCEGO OPRACOWANIA W FORMIE PORADNIKA POD ROBOCZYM TYTUŁEM "ZASADY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001".PORADNIK TEN ADRESOWANY SZCZEGÓLNIE DO SEKTORA MAŁYCH I SREDNICH FIRM, ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE ZEBRANEGO PRZEZ CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO MATERIAŁU, ICH DOŚWIADCZEŃ JAKO PROWADZĄCYCH SZKOLENIA I KONSULTANTÓW ORAZ STAŁEJ WYMIANY INFORMACJI Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZEDSIĘBIORSTW ZAINTERESOWANYCH WDRAŻANIEM SZŚ. LATA 1999 I 2000 POŚWIECONE ZOSTAŁY NA WERYFIKACJĘ PREZENTOWANEJ W PORADNIKU METODYKI WDRAŻANIA SZŚ W PRAKTYCE KILKU PRZEDSIĘBIORSTW - W TYM NALEŻĄCYCH DO SEKTORA MŚP - WDRAŻAJACYCH SZŚ I INTEGRUJĄCYCH GO Z ISTNIEJACYM JUŻ SYSTEMEM JAKOŚCI. WYKONAWCY PROJEKTU UCZESTNICZYLI WE WDRAŻANIU SZŚ W TYCH PRZEDSIEBIORSTWACH AŻ PO ZAKOŃCZONY POZYTYWNYM WYNIKIEM AUDIT CERTYFIKACYJNY. WERYFIKACJA METODYKI ORAZ ANLIZA BIEŻĄCYCH UWARUNKOWAŃ W ZAKRESIE WDRAŻANIA SZŚ I JEGO INTEGRACJI Z SYSTEMEM JAKOŚCI W POLSKICH MŚP, ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA W FORMIE DWÓCH RODZAJÓW ANKIET.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SZS4SME
Program finansujący:
GRANT MNiSW
Okres realizacji:
1998-02-04 - 2001-02-03
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
Realizowany w:
Centrum Nowoczesnej Edukacji
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 136 razy