Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na Politechnice Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na Politechnice Gdańskiej

Projekt ma na celu objęcie wsparciem stypendialnym na wyjazdy zagraniczne 100 doktorantów oraz kadry akademickiej z Politechniki Gdańskiej oraz doktorantów i kadrę akademicką z zagranicy. W projekcie założono następujące formy wsparcia: -aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk) -udział w szkole letniej/szkole zimowej -wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce. Projekt obejmie wparciem doktorantów i pracowników wszystkich wydziałów. Projekt stanowi drugą edycję złożonego w 2018 roku wniosku na konkurs PROM .

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy