Mistrzowie Dydaktyki - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mistrzowie Dydaktyki

Rozwiązania, z którymi kadra akademicka PG zapozna się podczas realizacji projektu przyczynią się do rozwoju kompetencji społecznych, które stanowią element komplementarny do kształcenia politechnicznego. Umożliwią również rozwinięcie idei holistycznego kształcenia, które wpisuje się w trzecią misję uniwersytetu. Poprzez udział w projekcie i wprowadzenie rozwiązań stosowanych w renomowanych uczelniach europejskich będziemy mogli również zidentyfikować talenty wśród studentów, w tym również potencjalnych kandydatów na studia doktoranckie. Udział w projekcie umożliwi studentom zdobycie kompetencji i umiejętności planowania procesu samokształcenia, samodoskonalenia oraz rozwijania swoich talentów. Ponadto udział w projekcie wykształci w studentach umiejętność krytycznego myślenia i argumentacji, oraz automotywację do dalszego rozwoju. Projekt ten będzie doskonałą formą rozwoju studentów o największym potencjale. Jednocześnie będziemy mogli budować kapitał intelektualny uniwersytetu. Dofinansowanie przeznaczone jest na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą trwać I semestr akademicki (około 5 miesięcy). Jeden nauczyciel akademicki przeprowadzi zajęcia z około 3 studentami wybranymi do grupy docelowej projektu w maksymalnym wymiarze 100 godzin. W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie również udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia, poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW)

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Mistrzowie Dydaktyki
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
MNISW/2020/306/DIR/KH z dnia 2020-10-07
Okres realizacji:
2020-07-22 - 2022-12-31
Kierownik projektu:
dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wartość projektu:
57 989.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 465 razy