MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory jako warstwa ochronna - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory jako warstwa ochronna

Głównym celem projektu jest zbadanie właściwości ochronnych cienkiej warstwy spinelu manganowo-kobaltowego (o grubości 50 nm - 2 µm), warstwy spinelu manganowo-kobaltowego domieszkowanej tlenkiem ceru do 20 mol% (grubości 50 nm - 2 µm) oraz układu dwóch warstw złożonego z tlenku ceru (50 nm - 1 µm) i spinelu manganowo-kobaltowego (50 nm - 2 µm) naniesionych na stal w podanej kolejności. Wszystkie warstwy naniesione będą za pomocą pirolizy aerozolowej na stal ferrytyczną, pełniącą funkcję interkonektora między pojedynczymi tlenkowymi ogniwami paliwowymi w stosie. Mają one znaleźć zastosowanie po stronie katodowej interkonektora, by zminimalizować skutki wysokotemperaturowej korozji stali po stronie tlenowej oraz zatruwania katody lotnymi związkami chromu uwolnionego ze stali. Aplikacja warstw ochronnych ma za zadanie wydłużyć czas pracy tlenkowych ogniw paliwowych oraz zwiększyć moc pozyskiwaną ze stosu ogniw. Projekt pozwoli na przeprowadzenie ważnych badań, które będą publikowane w prestiżowych czasopismach w tej dziedzinie.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
Dagmara Grudzień
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wartość projektu:
100 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 170 razy