Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową.

Celem projektu jest zaproponowanie numerycznego modelu wypadku samochodowego z udziałem ludzi na drogowych barierach bezpieczeństwa. Celem szczególnym proponowanych badań jest uzyskanie matematycznego opisu zachowania tkanek miękkich kręgosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem części szyjnej podczas nieliniowych zdarzeń dynamicznych, takich jak zderzenia z barierami kablowymi, stalowymi lub betonowymi. Motywacja do badań wynika z badań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu opracowania zaleceń dotyczących projektowania i użytkowania barier montowanych na polskich autostradach i drogach ekspresowych. Autorzy projektu wyrażają opinię, że przy wyborze rodzajów barier i ocenie ich ogólnych kosztów użytkowania należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące potencjalnych obrażeń poszkodowanych podczas wypadków. W szczególności należy wziąć pod uwagę najczęstsze urazy, to jest kręgosłupa szyjnego. Wiedza o potencjalnym zasięgu urazów może mieć wpływ na zalecenia dotyczące wyboru rodzajów barier w Polsce. Oryginalnym aspektem tego projektu jest opracowanie prawa materiału anizotropowego 2D i 3D do modelowania więzadeł poddanych dużym obciążeniom dynamicznym oraz zaproponowanie prawa materiału anizotropowego wiskoelastycznego rdzenia kręgowego. Parametry materiału dla tkanek miękkich zostaną uzyskane bezpośrednio z eksperymentów wykonywane na ludzkich kręgosłupach szyjnych. Modele numeryczne zostaną zweryfikowane przez symulacje numeryczne testów eksperymentalnych z wykorzystaniem autorskich kodów MES i systemu LS-DYNA. Wyniki uzyskane w ramach projektu będą oryginalne w skali globalnej i pomogą w lepszym zrozumieniu matematycznego i numerycznego opisu tkanek miękkich kręgosłupa szyjnego podczas dynamiki uderzenia. Uzyskane wnioski mogą wydawać się przydatne dla personelu medycznego, który pomaga ofiarom prawdziwych wypadków, udzielając informacji o spodziewanych obrażeniach w zależności od warunków zdarzenia. Proponowany projekt wymaga interdyscyplinarnych badań, przeprowadzonych zarówno przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, jak i Akademii Medycznej w Gdańsku, nad społecznie ważnymi aspektami zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Podjęte badania posłużą jako podstawa rozwoju naukowego, a tym samym zostanie podjęty krok w kierunku stopni naukowych lub tytułów dla członków zespołów badawczych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/B/ST8/03231 z dnia 2021-01-11
Okres realizacji:
2021-01-11 - 2024-01-10
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Wytrzymałości Materiałów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Wartość projektu:
1 472 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

wyświetlono 1443 razy