Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie nowej wiedzy i danych pomiarowych istotnych dla realizacji zagadnień badawczych I. Obszaru problemowego III konkursu strategicznego BIOSTRATEG: „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej” , znacznie wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Cel proponowanego projektu zostanie osiągnięty poprzez określenie głównych mechanizmów odpowiedzialnych za transport zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i gruntowych z gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu w gminie Puck do wód Zatoki Puckiej . Projekt skoncentruje się na budowie modeli komputerowych i integrację ich w jedną całość jako Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPuck

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
WaterPUCK
Program finansujący:
BIOSTRATEG
Porozumienie:
BIOSTRATEG3/343927/3/NCBR/2017 z dnia 2017-11-30
Okres realizacji:
2017-07-01 - 2020-11-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Piotr Zima
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 8

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 318 razy