Modelowanie wydajności, niezawodności i zużycia energii wilopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględnieniem CPU oraz GPU - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie wydajności, niezawodności i zużycia energii wilopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględnieniem CPU oraz GPU

Celem badań prowadzonych w projekcie jest : -utworzenie sparametryzowanych modeli systemów rozproszonych wielkiej skali ( typu volunteer coputing oraz gridowoklastrowych ) jak również aplikacji w nich uruchomionych. Parametrami będą: rodzaj procesów (CPU/GPU)i ich liczba w węźle obliczeniowym, liczba rdzeni wbudowanych w każdy procesor, konfiguracja karty GPU(m.in. ilość zainstalowanej pamięci), rodzaje sieci komunikacyjnych łączących węzły sieci (w tym Infiniband, LAN i WAN) -opracowanie funkcji EXECTIME (aplikacja, system, dane wejściowe), REL (aplikacja, system, dane wejściowe) i POWCONS (aplikacja, system, dane wejściowe) szacujących czas wykonania, niezawodności i zużycia energii uruchomienia danej aplikacji na danym systemie z określonymi danymi wejściowymi, -budowa środowiska składającego się z edytora pozwalającego na modelowanie systemów wielkiej skali aplikacji do nich uruchomionych oraz symulatora wykonania aplikacji na nich uruchamianych oraz symulatora wykonania aplikacji w ww. środowisku w celu wyróżnienia optymalnej konfiguracji aplikacji ( pod względem liczby wykorzystywanych jednostek obliczeniowych) z jednoczesnym uwzględnieniem wydajności, niezawodności i zużycia baterii.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Porozumienie:
UMO-2012/07/B/ST6/01516 z dnia 2013-07-17
Okres realizacji:
2013-07-17 - 2016-01-16
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Paweł Czarnul
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
679 750.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy