Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W projekcie uczestniczą następujące Katedry:Automatyki, Automatyki Napędu Elektrycznego,Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Inżynierii Systemów Sterowania, Metrologii i Systemów Informacyjnych, Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-RPPM.02.01.00-00-004/09-00 z dnia 2010-05-24
Okres realizacji:
2010-02-01 - 2013-04-30
Kierownik projektu:
mgr inż. Andrzej Wojewódka
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wartość projektu:
4 839 655.54 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy