Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych

Syntaza ATP będąca rotacyjnym białkiem motorycznym odgrywa kluczową rolę w bioenergetyce komórek. Ze względu na swoją złożoną strukturę i liczne możliwości inhibicji ostatnio jest również rozpatrywana jako atrakcyjny cel komórkowy dla projektowania nowych chemoterapeutyków. Celem tego projektu jest zrozumienie mechanizmu działania syntazy ATP na poziomie molekularnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości selektywnego inhibowania drobnoustrojowych form enzymu z użyciem ligandów drobnocząsteczkowych. W szczególności zamierzamy wykorzystać nowoczesne metody symulacyjne w celu zbadania mechanizmu konwersji energii w katalitycznej części enzymu i zidentyfikować różnice w tym mechanizmie, które pozwalałyby na selektywną inhibicję. Dodatkowo, podejmiemy próbę rozszerzenia spektrum działania istniejących antybiotyków wiążących się z błonową częścią enzymu i zbadamy mechanizm, za pośrednictwem którego leki te hamują translokację protonów.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA_BIS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/26/E/NZ2/00472 z dnia 2018-04-09
Okres realizacji:
2018-04-09 - 2023-04-08
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Czub
Realizowany w:
Katedra Chemii Fizycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 251 razy