Msplit(q) estymacja przemieszczeń parametrów z zastosowaniem wielowariantowych warunków wiążących konkurencyjne parametry - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Msplit(q) estymacja przemieszczeń parametrów z zastosowaniem wielowariantowych warunków wiążących konkurencyjne parametry

Podstawowym celem naukowym niniejszego projektu jest przeprowadzenie teoretycznych analiz oraz rozwój metody estymacji parametrów w rozczepionym modelu funkcjonalnym geodezyjnych obserwacji. Podstawą teoretyczną metody Msplit estymacji jest założenie, że każda z obserwacji może być realizacją jednej z dwu konkurencyjnych zmiennych losowych. Konsekwencją takiego założenia jest rozszczepienie klasycznego modelu funkcjonalnego geodezyjnych obserwacji na dwa konkurencyjne modele, w których to, na podstawie jednego wektora obserwacji, poszukiwane są estymatory dwóch konkurencyjnych parametrów przyjętego rozkładu prawdopodobieństwa (bądź parametrów pozycyjnych arbitralnie przyjmowanych funkcji). Ideą Msplit estymacji jest "automatyczne" przyporządkowanie obserwacji do odpowiedniego modelu funkcjonalnego. W ramach niniejszego projektu planowane jest uogólnienie Msplit estymacji, umożliwiając estymację parametrów w elastycznych układach obliczeniowych, przy jednoczesnym blokowaniu efektu punktu rewersyjnego. Część badań kierownik projektu planuje zrealizować w trakcie stażu na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Realizacja projektu pozwoli na nawiązanie współpracy z zagranicznymi naukowcami, natomiast rezultaty badań będą miały istotny wkład w teorię estymacji oraz w rozwój zaawansowanych metod obliczeń geodezyjnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Msplit_BIND
Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Marek Zienkiewicz
Realizowany w:
Katedra Geodezji
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy