Nadprzewodnictwo i magnetyzm w nowych związkach podwójnych R-Rh i R-Ir (R-ziemia rzadka) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nadprzewodnictwo i magnetyzm w nowych związkach podwójnych R-Rh i R-Ir (R-ziemia rzadka)

Celem projektu jest synteza i badanie właściwości fizycznych podwójnych związków międzymetalicznych z rodziny R – T, gdzie R to pierwiastki metali z grupy ziem rzadkich a T to metale przejściowe grupy 9: Rh i Ir. Prowadzona będzie dogłębna analiza diagramów fazowych w obszarze bogatym w Rh lub Ir, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania nowych związków o stechiometrii RT3 oraz R2T7. Wyniki badań zostaną zawarte w publikacjach naukowych, które znacznie pogłębią wiedzę na temat rodzin związków podwójnych ziemia rzadka – Rh i ziemia rzadka – Ir.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
DIAMENTOWY GRANT
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
0205/DIA/2017/46 z dnia 2017-08-29
Okres realizacji:
2017-08-29 - 2020-08-28
Kierownik projektu:
dr inż. Karolina Górnicka
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 207 razy