Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC

EuroHPC to wspólne przedsięwzięcie krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU) mające na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. EuroHPC grupuje aktywności HPC (High Performance Computers) w ramach dwóch filarów. Filar I dedykowany jest pozyskaniu dla badaczy środowiska akademickiego i przemysłu trzech superkomputerów przedeksaskalowych oraz pięciu petaskalowych do roku 2020. Filar II to szeroko zakrojony plan prac badawczych i innowacji mający na celu dostosowanie problemów badawczych i oprogramowania do możliwości maszyn obliczeniowych planowanych do pozyskania w Filarze I. Jedną z aktywności Filaru 2 jest budowa narodowych centrów kompetencji EuroHPC. Instalacja superkomputerów eksaskalowych przewidziana jest na lata 2023-2025. Celem Projektu jest budowa narodowych centrów kompetencji HPC. Centra te są naturalnym rozszerzeniem Hubów Innowacji Cyfrowych. Ich głównym zadaniem będzie wsparcie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy środowiska akademickiego oraz wykorzystaniu dostarczanych przez superkomputery EuroHPC zasobów obliczeniowych. Kluczowym aspektem wsparcia przemysłu będzie również transfer wiedzy w zakresie wykorzystania zasobów superkomputerów, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w zakresie wspólnych prac badawczych przemysłu i nauki, skalowanie problemów badawczych i oprogramowania do wymogów eksaskali oraz szkolenia i rozwój umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia obliczeń w wielkiej skali.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
EuroCC
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
951732 — EUROCC — H2020-JTI-EuroHPC-2019-2 z dnia 2020-08-31
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2022-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Jerzy Proficz
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (Polska)
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Polska)
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Polska)
  • HLRS High Performance Computing Center, Stuttgart (Niemcy)
  • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Polska)
  • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (Polska)
Wartość projektu:
56 329 833.85 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1521 razy