Narzędzie otworowe - protektor przeciw pęczniejącym iłom - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narzędzie otworowe - protektor przeciw pęczniejącym iłom

W ramach prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych otwory przewiercają różne rodzaje skał o zmiennych własnościach fizycznych i chemicznych. Jednymi z najczęściej występujących skał są skały ilaste (mułowce, iłowce, łupki) zbudowane z różnych rodzajów minerałów ilastych. Wraz z głębokością przeważnie stopniowo wzrasta procent zawartości minerałów mieszano-pakietowych i illitów, a maleje ilość smektytów. Opierając się na dotychczasowych informacjach stwierdzono występowanie iłów pęczniejących w profilach ordowiku, syluru, dewonu, karbonu i jury. W wielu sytuacjach odwiert jest stosunkowo stabilny, czyli jego wymiary pozostają zasadniczo niezmienne przez wiele godzin. Jest to jednak w dużym stopniu uzależnione od warunków geologicznych. Główną przeszkodą podczas procesów wiercenia i cementowania są warunki geologiczne panujące w otworach. Jednym z podstawowych, jak wskazano wcześniej, jest problem związany z pęcznieniem formacji iłowych. Prowadzi to do zwężenia światła otworu, a w rezultacie do jego niedrożności. Głównym problemem z urządzeniami powiększającymi średnice otworu stosowanymi dotychczas w przemyśle wiertniczym jest ścięty urobek skalny. Próby jego całkowitego wypłukania okazują się nieskuteczne, co więcej prowadzą do pogłębiających się zmian geometrii otworu. Materiał skalny odznaczający się wysoką lepkością osadza się na powierzchni rur uniemożliwiając poprawne związanie cementu. Jego akumulacja prowadzi do powstawania lokalnych zatorów, co jest przyczyną powstawania kanałów we wprowadzanym zaczynie cementowym. Zasadnym jest więc usunięcie pęczniejącego iłu poprzez skrawanie narzędziem i cyrkulowanie na powierzchnie podczas zapuszczania rur w cyklach w czasie rzeczywistym, tuż przed cementowaniem. Dzięki temu iły w krótkim czasie nie zdążą napęcznieć i zaszkodzić procesowi cementowania. Wpływ rezultatów projektu dla nauki i rozwoju technologii Rezultatem projektu będzie zredukowanie ryzyka wypływu płynu szczelinującego i gazu do niepożądanych warstw wodonośnych w wyniku operacji prawidłowego cementowania kolumny rur.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PPPI
Program finansujący:
Polski Gaz Łupkowy BLUE GAS
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
BG1/PPPI/13 z dnia 2013-12-18
Okres realizacji:
2013-08-01 - 2016-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Marek Szkodo
Realizowany w:
Administracja Wydziału Mechanicznego
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • CEMET Ltd. sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
3 498 092.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 421 razy