Niemarkowowska dynamika białek oraz jej znaczenie dla termodynamicznego opisu ich funkcjonowania. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niemarkowowska dynamika białek oraz jej znaczenie dla termodynamicznego opisu ich funkcjonowania.

Założenie o niemarkowowskiej dynamice makrocząsteczek w skali mezoskopowej niesie ze sobą pewne konsekwencje dla opisu tego układu w skali makroskopowej. Teoria pozwalająca na przejście od opisu gruboziarnistego do makroskopowego (termodynamicznego) jest rozwijana w Zespole Modelowania Procesów Fizykochemicznych Pana Prof. dr hab. A. Gadomskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy. Nazywana jest mezoskopową termodynamiką nierównowagową (MTN). Zaletą tego podejścia jest możliwość opisu układu w stanach dalekich od równowagi na różnych poziomach szczegółowości jego opisu. Z Zespołem tym współpracuję już od kilku lat, a rezultaty naszej pracy są prezentowane w publikacjach. W roku 2018 pojawiła się nasza wspólna praca, która teorię MTN rozszerzyła na przypadek procesów nierównowagowych, opisanych za pomocą jednej współrzędnej, które przebiegają się w środowisku subdyfuzyjnym. Otrzymaliśmy w niej wyrażenie na produkcję entropii w postaci wyrażenia całkowego, w którym pojawia się część związana z siłą termodynamiczną oraz modyfikowany, operatorem Riemanna - Liouville’a w czasie, przepływ. Warto dodać, że z Zespołem tym mam również inne wspólne publikacje. Rozważania w pracy o rozszerzonym MTN miały charakter fenomenologiczny, dlatego też kolejnym krokiem jest zbadanie jak zmodyfikowana MTN realizuje się w różnych sytuacjach w dynamice konkretnych makrocząsteczek. W tym celu wykorzystam symulacje komputerowe. Osoby z Zespołu Pana Profesora dr hab. A. Gadomskiego specjalizują się w fizyce biologicznych makrocząsteczek i mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu ich symulacji komputerowych W trakcie pobytu w tym Zespole liczę na wzbogacenie mojego doświadczenia naukowego oraz mam zamiar przeprowadzić badania wybranych makrocząsteczek pod kątem zastosowania MTN. Formalnie ujmując, pobyt będzie stażem naukowym i planuję wyjazd na łącznie 42 dni. Będzie on zrealizowany w trakcie przerwy semestralnej w roku akademickim 2019/2020 oraz w miesiącach lipiec-wrzesień 2020 roku.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC-2019/03/X/ST3/01482 z dnia 2019-12-04
Okres realizacji:
2019-12-19 - 2021-07-28
Kierownik projektu:
dr Piotr Weber
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 102 razy