Niskoemisyjne opony i nawierzchnie drogowe zoptymalizowane dla samochdów elektrycznych i hybrydowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niskoemisyjne opony i nawierzchnie drogowe zoptymalizowane dla samochdów elektrycznych i hybrydowych

Projekt dotyczy optymalizacji opon i nawierzchni drogowych pod kątem zminimalizowania emisji hałasu pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz zmniejszenia oporu toczenia tych pojazdów dla zmniejszenia zużycia energii. Pojazdy hybrydowe i elektryczne różnią się poważnie pod względem budowy i parametrów ekspoloatacyjnych od klasycznych pojazdów z silnikami spalinowymi, w zwiazku z czym istnieje konieczność zoptymalizowania opon dla tych pojazdów i nawierzchni drogowych które stosowane są w rejonach o intensywnym ruchu pojazdów niskoemisyjnych. Optymalizacja pozwoli na dlasze zmniejszenie hałasu i zużycia energii. Przewidywane jest wykonanie badań laboratoryjnych i drogowych oporu toczenia opon, emisji hałasu, modelowanie i analizy ekonomiczne dla poszczególnych rozwiazań. Projekt ma na celu określenie, jakie opony najlepiej nadają się do miejskich pojazdów elektrycznych i hybrydowych, oraz jakie nawierzchnie drogowe powinny byc stosowane w rejonach miast w których promowany jest ruch pojazdów niskoemisyjnych. Wydział Mechaniczny od kilkudziesieciu lat zajmuje się badaniem hałasu opon i oporu toczenia. Pod względem badań drogowych oporu toczenia opon, Zakład Pojazdów WM PG jest uznawany za wiodący ośrodek nie tylko w skali europejskiej ale również światowej. Realizacja projektu umocni jeszcze tą pozycję. W perspektywie kilku lat spodziewany jest znaczny wzrost zainteresowania pojazdami niskoemisyjnymi w zwiazku z czym zarówno w Polsce jak i w Norwegii celowe jest podjecie prac w zakresie objetym wnioskiem.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
LEO
Program finansujący:
Norweski Mechanizm Finansowy
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
Pol-Nor/196195/1/2013 z dnia 2013-07-31
Okres realizacji:
2013-05-01 - 2016-10-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Realizowany w:
Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • SINTEF (Norwegia)
Wartość projektu:
2 247 344.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 140 razy