Novel, isohexide-based polyamides; synthesis and characterization - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Novel, isohexide-based polyamides; synthesis and characterization

Celem projektu "Novel, isohexide-based polyamides; synthesis and characterization" jest synteza i badanie właściwości poliamidów opartych na pochodnych skrobii. Polimery zostaną zsyntetyzowane metodą polimeryzacji ciała stałego. Ich struktura chemiczna zostanie określona metodą NMR, IR. Właściwości termiczne polimerów zostaną określone techniką DSC oraz TGA. Konformacje makrocząsteczek oraz struktura krystaliczna zostanie zbadana metodą NMR ciała stełego oraz WAXD. Rezultatem projektu będą publikacje naukowe w renomowanych czasopismach. Projekt jest częścią badań naukowych pozwalających uzyskać stopień dr hab. kandydata.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
-
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Porozumienie:
z dnia 2012-10-09
Okres realizacji:
2012-10-01 - 2013-09-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Max Planck Institut (Niemcy)
  • Technical University Eindhoven (Holandia)
Wartość projektu:
164 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy