Nowatorskie konstrukcje specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowatorskie konstrukcje specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia

analiza nowych konstrukcji słupów elektroenergetycznych linii 110 kV pod kątem wytrzymałości mechanicznej oraz rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii z uwzględnieniem projektowanego układu zasilania systemu łączności

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
„Pylon 2”
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.04.01.04-00-0060/20-00 z dnia 2021-01-05
Okres realizacji:
2020-11-01 - 2023-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Marek Olesz
Realizowany w:
Biuro Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Energa Invest (Polska)
Wartość projektu:
3 927 782.77 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusze Europejskie [w tym Fundusze Strukturalne]
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 229 razy