Nowe bio-poliole poliestrowe przeznaczone do otrzymywania pianek poliuretanowych - synteza i charakterystyka - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe bio-poliole poliestrowe przeznaczone do otrzymywania pianek poliuretanowych - synteza i charakterystyka

Przedmiotem wniosku są badania wstępne nad możliwością otrzymania bio-polioli poliestrowych z wykorzystaniem monomerów pochodzenia roślinnego dedykowanych do syntezy pianek poliuretanowych. Otrzymane bio-poliole powinny charakteryzować się funkcyjnością powyżej 2, a więc posiadać w swojej budowie więcej niż 2 grupy hydroksylowe –OH. Obszerny przegląd literaturowy oraz doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej pozwoliły mi stwierdzić, że otrzymanie takich bio-polioli poliestrowych jest możliwe z wykorzystaniem dwu- oraz trójfunkcyjnych monomerów pochodzenia roślinnego komercyjnie dostępnych na rynku. Przeprowadzenie badań wstępnych pozwoli zweryfikować zakładaną możliwość otrzymywania bio-polioli poliestrowych o funkcyjności powyżej 2. Ponadto, przeprowadzone syntezy umożliwią wyznaczenie podstawowych warunków prowadzenia reakcji (temperaturę oraz czas reakcji) oraz scharakteryzowanie struktury chemicznej oraz podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz termicznych otrzymanych materiałów. Potwierdzenie możliwości otrzymywania bio-polioli poliestrowych o funkcyjności powyżej 2 z zastosowaniem związków pochodzenia roślinnego da podstawy do starania się o finansowanie ze źródeł krajowych i/lub międzynarodowych w przyszłych konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych, projektu badawczego dotyczącego możliwości otrzymywania oraz zastosowania bio-polioli poliestrowych w syntezie pianek poliuretanowych. Ponadto, planowane badania podstawowe i wyniki otrzymane w ramach niniejszego projektu przyczynią się do zintensyfikowania działań mających na celu rozwój kariery naukowej (w tym wszczęcia postępowania habilitacyjnego).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
2020/04/X/ST5/01099 z dnia 2021-03-09
Okres realizacji:
2020-12-09 - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Paulina Parcheta-Szwindowska
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Wartość projektu:
41 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 269 razy