Nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor

W tym projekcie proponujemy nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor. Nasze wstępne badania udowodniły, że grupa fosfanylofosfinidenowa (tBu2P-P) jest użytecznym elementem w syntezie nowych di- i polifosforowych ligandów.[10,11] Wyniki te pokazały ogromny potencjał grupy R2P-P w syntezie i zachęciły nas do dalszych badań reaktywności fosfanylofosfinidenowych kompleksów metali przejściowych. Na potrzeby tych badań, jako związek wyjściowy wybraliśmy kompleks platyny [(η2- tBu2P=P)Pt(Pp-Tol3)2], ze względu na łatwość otrzymywania z wysoką wydajnością i – co jest niespotykane w niskokowalencyjnych związkach fosforu –relatywną stabilnością na powietrzu. Ponadto, właściwości centrum metalicznego platyny (np. niskie powinowactwo do tlenu) różnią się od innych układów zawierających ligandy R-P lub R2P-P. Spodziewamy się, że fosfanylofosfinidenowy kompleks platyny [(η2- tBu2P=P)Pt(Pp-Tol3)2] będzie reagował ze związkami zawierającymi wiązania C-X i P-X (X= Cl, Br, I) z tworzeniem nowych wiązań P-P oraz C-P. Co więcej, reakcje wyjściowego kompleksu platyny z alkinami i fosfaalkinami mogą prowadzić do układów metalocyklicznych. Ponadto, planujemy zbadać reaktywność grupy R2P-P wobec prostych związków nieorganicznych takich jak O2 czy S8 w wyniku których mogą powstać nowe ligandy z wiązaniami P-O i P-S. Natomiast reakcje grupy fosfanylofosfinidenowej ze związkami boru R’3B lub R’2BCl mogą prowadzić do tworzenia nowych ligandów fosforanowo-boranowych o właściwościach ambifilowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/25/N/ST5/00766 z dnia 2018-02-14
Okres realizacji:
2018-02-14 - 2020-02-13
Kierownik projektu:
dr inż. Anna Ordyszewska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wartość projektu:
120 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 293 razy