Nowe filtry fazery i pasywne układy wielofunkcyjne dla przyszłych systemów radiowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe filtry fazery i pasywne układy wielofunkcyjne dla przyszłych systemów radiowych

Projekt skupia się na nowych koncepcjach ukł. filtrów mikrofalowych, fazerów oraz wielofunkcyjnych i rekonfigurowalnych elementów pasywnych do zastos. w przyszłych systemach komunikacji bezp. Nowe elementy pasywne wysokiej częstotl. są kluczowym obiektem zainteresowania architektów przyszłych systemów elektronicznych i mają być stosowane w nowatorskich systemach łączności, systemach radarowych oraz czujnikach IoT w rozwiązaniach bezp. skoncentrowanych na człowieku. Komponenty te są kluczowe w zapewnieniu wys. wydajności systemu, np w celu maks. szybkości transmisji danych dostępnej w kanale komunikacyjnym. Filtry mikrofalowe pozwalają oddzielić systemy działające na sąsiednich pasmach częstotl. i ograniczyć zakłócenia między tymi systemami. Fazery to elementy przetwarzania sygnału analogowego w czasie rzeczywistym stanowiące alternatywę dla technik cyfrowego przetwarzania sygnałów i umożliwiające manipulowanie sygnałem bezpośrednio w dziedzinie czasu przy niskich kosztach i niskiej energii. Fazery mogą działać w szerokim zakresie częstotl. i mieć potencjalne zastosowanie w przyszłych ukł. elektronicznych wys. częstotl., ale do odpowiedniego przetwarzania sygnału analogowego potrzebne są techniki syntezy umożliwiające realizację dowolnych, zdefiniowanych przez użytkownika charakterystyk opóźnienia grupowego. Z kolei wielofunkcyjne, rekonfigurowalne i przestrajane komponenty wykorzystywane są do efektywnego przetwarzania sygnałów analogowych wys. częstotl. w kierunku ich wykorzystania we wszechstronnych interfejsach komunikacji RF. Rekonfiguracja pasma częstotl. będzie niezbędna w przyszłych systemach RF, a korzyści wynikające z filozofii wielofunkcyjnej są wielorakie: większa zwartość fizyczna, redukcja utraty mocy w wyniku braku połączeń między blokami jednofunkcyjnymi i poprawione parametry elektryczne. Celem projektu jest opracowanie nowej teorii działania, projektowania, realizacji i pomiaru pasywnych elementów mikrofalowych o zw. wydajności elektrycznej. Kluczową ideą, która umożliwia opracowanie nowych klas el. pasywnych, jest realizacja ich jako sieci rezonatorów sprzężonych, które wykorzystują nowe schematy sprzężeń i sprzężenia zależne od częstotl. W projekcie wykorzystane zostaną zależności sprzężeń od częstotliwości wyższych rzędów - kwadratowe lub ogólnie nieliniowe funkcje częstotl. Znalezienie odpowiednich rozwiązań w ramach projektu pozwoli wyjść poza aktualny stan wiedzy w zakresie techniki filtrów mikrofalowych i konstrukcji fazerów.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/33/B/ST7/00889 z dnia 2020-08-03
Okres realizacji:
2020-08-03 - 2023-08-02
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Wartość projektu:
1 466 850.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 10

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

wyświetlono 1500 razy