Nowe katalizatory 2D MXenes do wytwarzania gazu syntezowego na drodze suchego reformingu metanu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe katalizatory 2D MXenes do wytwarzania gazu syntezowego na drodze suchego reformingu metanu

Celem projektu jest opracowanie nowych katalizatorów niklowych osadzonych na węglikach metali wanadu oraz molibdenu o strukturze 2D do suchego reformingu metanu. W ramach projektu zostanie przeprowadzaona synteza nowych katalizatorów niklowych oraz węglików metali przejściowych o strukturze nanoarkuszy. Zostaną zbadane właściwości fizykochemiczne katalizatorów oraz ich aktywność oraz stabilność w procesie suchego reformingu metanu. Uzyskane dane doświadczalne pozwolą na skorelowanie właściwości otrzymanych katalizatorów z mechanizmem reakcji suchego reformingu metanu. Otrzymane wyniki będą opublikowane w renomowanych czasopismach z listy JCR oraz prezentowane na miedzynarodowych konferencjach.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2020-12-12 - 2021-12-11
Kierownik projektu:
dr inż. Izabela Wysocka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Wartość projektu:
49 500.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy