Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku

W typowych układach do elektrolizy wody wodór wytwarzany jest na katodzie a na anodzie tlen. Katodowy proces wydzielania wodoru został dobrze opracowany, natomiast reakcja wydzielania tlenu stwarza wiele praktycznych przeszkód. Podstawowe problemy wynikają z wysokiego nadpotencjału (niska sprawność energetyczna) oraz niebezpieczeństwa wybuchu mieszaniny H2-O2. Zastąpienie utleniania wody utlenianiem amoniaku skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa pracy ze względu na wytwarzanie azotu na anodzie. Ponadto, ta ostatnia reakcja charakteryzuje się bardzo niskim potencjałem redoks, E=-0,06 V vs. RHE. Rozwój technologii elektroutleniania amoniaku jest jednak utrudniony przez brak wydajnych, tanich i trwałych katalizatorów. Najczęściej obecnie badane katalizatory zawierają w składzie rzadkie, drogie metale, takie jak Pt i jej stopy z innymi metalami szlachetnymi. Opracowanie nowych katalizatorów utleniania amoniaku przyczyni się nie tylko do rozwoju elektrolizy wody, ale także innych ważnych technologii, takich jak amoniakalne ogniwa paliwowe, elektrochemiczne oczyszczanie ścieków bogatych w amoniak, ogniwa słoneczne uwrażliwione na barwniki oraz czujniki amoniaku.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AOR
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Justyna Łuczak
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy