Nowe kwantowe i quasi-niskowymiarowe materiały tlenkowe - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe kwantowe i quasi-niskowymiarowe materiały tlenkowe

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie nowych materiałów tlenkowych wykazujących korelacje elektronowe i magnetyczne. Będzie on realizowany wspólnie z laboratorium Crismat w Caen we Francji, a grupą Francuską pokieruje Alain Pautrat. Praca eksperymentalna skupi się na syntezie materiałów, wzroście monokryształów oraz badaniu ich struktury krystalicznej, własności magnetycznych, termoelektrycznych i transportowych. Sformalizowanie współpracy z grupą z Caen pozwoli na sprawną wymianę doświadczeń wnoszonych przez obie strony, co zaowocuje otrzymaniem publikowalnych wyników badań. Niesie to również perspektywę rozszerzenia współpracy w przyszłości oraz aplikowania o granty w większych programachh międzynarodowych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
KKK_P02_Pol
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Kamil Kolincio
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Laboratoire Crismat, Caen (Francja)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy