Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw

Projekt ten ma na celu opracowanie i scharakteryzowanie nowych materiałów ochronnych po stronie tlenowej stalowych interkonektorów stosów tlenkowych ogniw. Obecnie najczęściej stosowanym materiałem jest spinel (Mn, Co) 3O4. Ma wysoką przewodność elektryczną i bardzo dobre właściwości ochronne: niski współczynnik dyfuzji i odparowania chromu. Kobalt jako czynnik rakotwórczy wymaga specjalnych procedur bezpieczeństwa, co znacznie zwiększa koszty wytworzenia ogniw. W projekcie proponowanie jest poszukiwanie nowych materiałów składających się z dostępnych i tanich elementów (Fe, Mn, Cu, Ca, Mg itp.) o właściwościach ochronnych podobnych do spinelu Mn-Co. Będą poszukiwane materiały o wysokiej przewodności elektrycznej, niskim współczynniki dyfuzji chromu oraz o dopasowanym współczynniku rozszerzalności cieplnej do interkonekonektora z grupy perovskitów i spineli. Wybór materiałów będzie opierał się na szczegółowej analizie literatury, wiedzy chemii strukturalnej, metodach modelowania atomistycznego i termodynamicznego, a także na dużym doświadczeniu prowadzących dochodzenie w projekcie. Realizacja projektu umożliwi bliską naukową współpracę krajową z Instytutem Energetyki oraz międzynarodową z Duńskim Uniwersytetem Technicznym (DTU).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NoMaSOIC
Program finansujący:
HARMONIA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/26/M/ST8/00438 z dnia 2018-05-10
Okres realizacji:
2018-05-10 - 2022-05-09
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (Polska)
Wartość projektu:
799 330.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

wyświetlono 103 razy