Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

Celami projektu są: (1) synteza nowych fotokatalizatorów typu AgTaO3, AgNbO3, SrSnO3, SrTiO3, GaFeO3 i FeVO4 o podwyższonej aktywności w procesie generowania wodoru otrzymanych w procesie hydrotermalnej syntezy w obecności cieczy jonowych (ILs), (2) opisanie zależności pomiędzy właściwościami powierzchniowymi nowych materiałów a wydajnością generowania wodoru i (3) opracowanie modelu teoretycznego opisującego zależności pomiędzy właściwościami nowych nanomateriałów z efektywnością generowania wodoru. Proponowane rozwiązania będą ważnym punktem wyjścia do dalszego projektowania nowych materiałów oraz lepszego zrozumienia mechanizmu reakcji fotokatalitycznych. Wyniki projektu przyczynią się do postępu w dziedzinie inżynierii materiałowej, cieczy jonowych, jak i fotokatalizy. Nowością prowadzonych badań jest zastosowanie metod obliczeniowych do opisania zalezności między właściwościami nowych fotokatalizatorów a wydajnością generowania H2.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/25/B/ST8/01119 z dnia 2018-02-20
Okres realizacji:
2018-02-20 - 2021-08-19
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Justyna Łuczak
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 111 razy