Nowe metody eksperymentalne do badania zjawiska konwekcyjnej wymiany ciepła - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody eksperymentalne do badania zjawiska konwekcyjnej wymiany ciepła

Podstawowym celem naukowym tego projektu jest jakościowy i ilościowy opis procesu konwekcji swobodnej w warstwach czynnika (powietrza) od płaskich pionowych powierzchni. Do ścisłego rozwiązania laminarnej konwekcji wykorzystane zostaną dwa podstawowe fakty. Pierwszy z nich to fakt powstawania pola temperatury (gradientu) w pobliżu ściany oraz jednoczesne powstawanie pól prędkości wskutek sił wyporu wynikających z rozszerzalności temperaturowej czynnika. Zbadany zostanie wpływ ściany na sposób poruszania się płynu oraz to, w jakiej odległości od niej występują poszczególne obszary - niezaburzony i niezakłócony jej działaniem (przepływ laminarny) oraz burzliwy. Podejmie się próbę wyjaśnienia, jakie czynniki wpływają na grubość tych warstw. Jako parametry ilościowe opisujące zjawisko konwekcji zbadane będą sposoby dystrybuowania pędu, ciepła, masy oraz zmiany lepkości. Podejmie się ponadto próbę znalezienia i opisania warstwy przyściennej (warstwy Prandtla), w której następuje wyhamowanie przepływu płynu, aż do jego całkowitego zatrzymania. Dotychczas kamera termowizyjna pozwalała jedynie na określanie miejsc z których ciepło jest tracone lub pobierane. Nowa metoda gradientowa pozwali na ilościowe określenie strumieni ciepła z badanych powierzchni. Prowadzone badania pozwolą dokładnie zrozumieć jak przebiega wymiana ciepła w energetyce i budownictwie. Poprzez ułatwienie badań eksperymentalnych i zwiększenie ich dokładności wpłyną na wzrost naukowego zainteresowania konwekcją swobodną w zakresie laminarnym, która jest właśnie odpowiedzialna za wszystkie straty ciepła w: budownictwie, przemyśle, ciepłownictwie.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/N/ST8/02716 z dnia 2016-02-25
Okres realizacji:
2016-02-25 - 2018-02-24
Kierownik projektu:
Hubert Denda
Realizowany w:
Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego
Wartość projektu:
56 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy