Nowe testy diagnostyczne do wykrywania przeciwciała anty-Toxoplasma gondii w surowicach zwierzęcych oparte na rekombinantowych białkach chimerycznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe testy diagnostyczne do wykrywania przeciwciała anty-Toxoplasma gondii w surowicach zwierzęcych oparte na rekombinantowych białkach chimerycznych

Celem projektu jest otrzymanie rekombinantowych białek chimerycznych Toxoplasma gondii złożonych z trzech lub czterech fragmentów immunodominujących różnych antygenów pasożyta. Następnie białka te zostaną ocenione pod kątem potencjalnego zastosowania w pośrednich testach IgG ELISA do wykrywania swoistych przeciwciał antytoksoplazmowych zwartych w surowicach od różnych gatunków zwierząt hodowlanych (np. kozy, owce, konie, świnie). W kolejnym etapie projektu białka charakteryzujące się największym potencjałem immunodiagnostycznym zostaną wykorzystane do opracowania testu aglutynacyjnego w którym ww. preparaty białkowe będą wykorzystywane do immobilizacji na polistyrenowych kuleczkach lateksowych. Kolejnym etapem badań będzie zwalidowanie nowo opracowanych testów diagnostycznych z dostępnymi na rynku testami komercyjnymi opartymi na całkowitym lizacie pasożyta. Efektem końcowym realizacji niniejszego projektu grantowego ma być opracowanie nowych testów diagnostycznych do wykrywania pasożyta Toxoplasma gondii w surowicach zwierząt hodowlanych, których produkcja będzie zdecydowanie niższa niż dostępnych obecnie na rynku.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TOXODIAG
Program finansujący:
LIDER
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
LIDER/34/0188/L-10/18/NCBR/2019 z dnia 2019-10-19
Okres realizacji:
2020-01-01 - 2022-12-31
Kierownik projektu:
dr inż. Bartłomiej Ferra
Realizowany w:
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

wyświetlono 260 razy