Nowy poziom zintegrowanych technik edukacji światła dziennego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy poziom zintegrowanych technik edukacji światła dziennego

Proponowany projekt jest kontynuacją międzynarodowego projektu DAYKE (Daylight Knowledge in Europe). Pierwszy projekt DAYKE miał na celu zbadanie poziomu wiedzy o świetle dziennym wśród studentów architektury i zidentyfikowanie ewentualnych potrzeb edukacyjnych. NLITED dąży do wypełnienia luk w ofertach edukacyjnych zidentyfikowanych w pierwszym projekcie. NLITED to kompletny program szkoleniowy oparty na dwóch podejściach dydaktycznych. Z jednej strony tworzona jest platforma eLearningowa do nauczania metod oceny światła dziennego w procesie projektowania architektonicznego. Z drugiej strony proponuje szkołę letnią (intensywny program studiów) podczas której można nauczyć się ewaluacji i narzędzi oceny światła dziennego w projektowaniu zrównoważonym. Platforma oferuje wiedzę teoretyczną, a szkoła letnia rozszerza ją o szkolenie praktyczne. Platforma internetowa składa się z oddzielnych modułów elektronicznych. Odbiorcami programu są studenci architektury, budownictwa i technik oświetleniowych oraz profesjonaliści. Uczestnicy-studenci otrzymają punkty ECTS, a profesjonaliści uzyskają certyfikat uczestnictwa (pozytywny / negatywny) dla każdego kolejnego modułu eModułu. Ostatecznym celem projektu jest uruchomienie platformy ePlatform w stystemie wirtualnej platformy edukacyjnej (np. Coursera). Mocną stroną NLITED jest międzynarodowa baza danych zgromadzona podczas DAYKE; integracja różnych trybów nauki (nauka modułowa + nauka na odległość + intensywny program studiów); nauka systematycznego korzystania z aplikacji ICT (wirtualne platformy edukacyjne); zindywidualizowana forma uczenia się; mieszany zakres docelowych uczniów (studentów i specjalistów). Największą korzyścią dla uniwersytetów uczestniczących w NLITED jest możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej, pozytywna reklama i międzynarodowe uznanie. A także możliwość pracy wraz z uznanymi międzynarodowymi ekspertami i współtworzenia europejskiej platformy e-learningowej dla nowoczesnych metod światła dziennego w zrównoważonym i zintegrowanym projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NLITED
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
IT02 Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE in Italy
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2023-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Natalia Sokół
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Lunds universitet (LU), Architecture Faculty (Szwecja)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Engineering Faculty (Dania)
 • Università Niccolò Cusano (UNICUSANO), Engineering Faculty (Leader partner) (Włochy)
Wartość projektu:
449 932.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

 • A shared curriculum for daylighting education to meet the educational needs of society
  Publikacja
  • N. Gentile,
  • F. Giuliani
  • M. Khanie, Sarey
  • N. Sokół
  • V. R. M. Lo Verso
  • F. Caffaro
  • M. K. Pedersen
  • F. Pompili
  • P. Mattsson

  - Rok 2022

  This article describes the collaborative creation of the curriculum for a new eLearning programme on daylighting design of buildings targeting both traditional and lifelong learners. The programme consists of an online platform integrated with a summer school for practical applications. The process was conducted through several workshops with professionals, representatives of national bodies on building regulations, academics,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 804 razy