Nowy SPOSÓB MYSLENIA dla wysokiej jakości europejskiej KULTURY BUDOWANIA: pomost DIGITAL i CRAFT - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy SPOSÓB MYSLENIA dla wysokiej jakości europejskiej KULTURY BUDOWANIA: pomost DIGITAL i CRAFT

BeDigiCraft ma na celu wykorzystanie ogromnych możliwości wynikających z DIGITALIZACJI, a jednocześnie ponowne połączenie aktorów (na przykład projektantów, budowniczych i użytkowników) i projektów (np. Środowiska zbudowanego) z jakością pracy CRAFTSMANSHIP. W związku z podejściem do rzemiosła niniejszy wniosek nie ma na celu przywrócenia tradycyjnego rzemieślnika działającego w świecie analogowym. Zamiast tego stara się ocenić, zrozumieć, ponownie interpretować i integrować wartości rzemiosła w społeczeństwie cyfrowym. Głównym celem jest opracowanie nowego SPOSOBU MYŚLENIA w celu uzyskania wysokiej jakości BAUKULTUR, opartego na powszechnie uznanych wartościach tradycyjnego rzemiosła w nowym, cyfrowym kontekście, który powinien zostać wprowadzony w przyszłym pokoleniu europejskich projektantów, planistów i praktyków budowlanych. powinno to rozpocząć się od szkolenia sieciowego dla wysoko osiągającego naukowca na wczesnym etapie przez program MSCA-ITN-ETN.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BuildDigiCraft
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Komisja Europejska
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
Realizowany w:
Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB (Szwecja)
  • RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Łotwa)
  • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (Dania)
  • HafenCity Universität Hamburg (Niemcy)
  • DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING. (Dania)
  • AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR (Finlandia)
  • TALLINNA TEHNIKAULIKOOL (Estonia)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy