Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych.

Celem projektu jest ocena metod obrazowania tomograficznego opartego o propagację fal ultradźwiękowych w elementach konstrukcyjnych. Badania przeprowadzone zostaną na drewnianych belkach oraz kolumnach murowych. Analizie poddany zostanie wpływ geometrii przekroju oraz występowania wilgoci na zjawisko przejścia fali w danym elemencie. Ocenie podlegać będzie prędkość propagacji fali oraz ścieżka jej przejścia w badanym przekroju. Uzyskane wyniki posłużą do wykonania przekrojowych obrazów tomografii transmisyjnej. Dodatkowo wykonane zostaną trójwymiarowe modele odzwierciedlające obszary o zróżnicowanych właściwościach rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. W planowanych badaniach postawiono tezę, że zarówno wilgoć jak i geometria przekroju ma wpływ na przebieg fal ultradźwiękowych w elementach murowych i drewnianych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/27/N/ST8/02399 z dnia 2018-07-26
Okres realizacji:
2018-07-26 - 2021-07-25
Kierownik projektu:
dr inż. Monika Zielińska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego
Wartość projektu:
135 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

  • Non-Destructive Assessment of Masonry Pillars using Ultrasonic Tomography
    Publikacja

    In this paper, a condition assessment of masonry pillars is presented. Non-destructive tests were performed on an intact pillar as well as three pillars with internal inclusions in the form of a hole, a steel bar grouted by gypsum mortar, and a steel bar grouted by cement mortar. The inspection utilized ultrasonic stress waves and the reconstruction of the velocity distribution was performed by means of computed tomography. The...

    Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 311 razy